ข่าวและกิจกรรม

  • The 12th Science Film Festival 2016

    The 12th Science Film Festival 2016 3 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2559 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Read More.

ติดต่อเรา

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สสวท.

ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

924 ถนนสุขุมวิท  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110

โทร.  0 2392 4021 ต่อ 1118, 1130, 1117

โทรสาร  0 2392 0570

 e-mail     ir@ipst.ac.th

ส่งข้อความ App-Messages-icon

  1. Loading ...