ข่าวและกิจกรรม

  • The 12th Science Film Festival 2016

    The 12th Science Film Festival 2016 3 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2559 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Read More.

The 12th Science Film Festival 2016

เขียนโดย spais เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและกิจกรรม

The 12th Science Film Festival 2016

3 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2559

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ จะจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2559 ในหัวข้อ “วัสดุศาสตร์” (Material Science)

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดภาพยนตร์และสถานที่จัดฉาย

sff12

spais

dsadsa