ข่าวและกิจกรรม

  • The 12th Science Film Festival 2016

    The 12th Science Film Festival 2016 3 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2559 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Read More.

ISMTEC 2016 Call for proposals

เขียนโดย spais เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและกิจกรรม

ISMTEC 2016

19-21 October 2016

3rd International Science, Mathematics and Technology Education Conference

ISMTEC 2016 Call for proposals

Dear STEM educators:

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) is pleased to announce the 3rd International Science, Mathematics and Technology Education Conference, ISMTEC 2016, which will be held at the Ambassador Hotel in Bangkok October 19-22, 2016. Outstanding keynote speakers and special presenters will deliver presentations and workshops on “STEM Education: Preparing a Workforce for the Future”, along with STEM educators from around the world. ISMTEC 2016 is a FREE CONFERENCE: participants pay only for hands-on workshops they wish to attend. Pre-registration is open now, and will reserve participants a place at this exciting conference! Teachers, administrators, consultants, and STEM educators in higher education are encouraged to attend.
We encourage STEM educators to submit a proposal for presenting a hands-on workshop, poster, research paper, slide show, or a lesson to share at ISMTEC’s “STEM Showcase”.

Please visit the ISMTEC 2016 website at http://ismtec2016.ipst.ac.th/
Proposal forms may be downloaded from the ISMTEC 2016 web site and clicking on the “Proposals” tab.
We look forward to seeing you at ISMTEC 2016!

ISMTEC2016

 

spais

dsadsa