ข่าวและกิจกรรม

  • The 12th Science Film Festival 2016

    The 12th Science Film Festival 2016 3 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2559 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Read More.

ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ศรีลังกา ดูงานการใช้สื่อออนไลน์พัฒนาการเรียนการสอน

เขียนโดย iradmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและกิจกรรม

Sri Lanka

นางพรพรรณ ไวทยางกูร (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และคณะผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศศรีลังกาศึกษาดูงาน การใช้ e-textbook program และปัญหาการใช้งานของ e-book ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สสวท. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557