ข่าวและกิจกรรม

  • The 12th Science Film Festival 2016

    The 12th Science Film Festival 2016 3 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2559 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Read More.

โครงการ Hawaii-Thailand-Laos STEM Education Project

เขียนโดย iradmin เมื่อ . หัวข้อ โครงการร่วมมือกับต่างประเทศ

โครงการ Hawaii-Thailand-Laos STEM Education Project เป็นโครงการทดลองใช้หลักสูตรพลังงานทดแทน จัดขึ้นโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ Office of Naval Research (ONR) มลรัฐฮาวาย สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ Maui Economic Development Board (MEBD)

โครงการทุน Super Premium

เขียนโดย iradmin เมื่อ . หัวข้อ โครงการร่วมมือกับต่างประเทศ

ทุนหลักสูตร Super Premium เป็นทุนในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สควค.) ระยะที่ 3 มีเป้าหมายที่จะมอบทุนจำนวนปีละ 180 ทุน เพื่อผลิตครูผู้มีความสามารถพิเศษระดับปริญญาโททางการศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ Read More.