ข่าวและกิจกรรม

  • The 12th Science Film Festival 2016

    The 12th Science Film Festival 2016 3 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2559 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Read More.

สสวท. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วยศิลปะ”

เขียนโดย iradmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและกิจกรรม

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และมูลนิธิชมรมไทย-อิสราเอล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วยศิลปะ” เพื่อเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ศิลปะในการสื่อสาร ให้นักวิชาการและพนักงาน สสวท. รวมทั้งคุณครูและผู้ที่สนใจ โดยมี คุณฆาน็อค Read More.

สสวท.พัฒนาความรู้นักวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM Education

เขียนโดย iradmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและกิจกรรม

  นางสาวรวิวรรณ เทนอิสสระ (แถวหน้า ที่ห้าจากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อํานวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ต้อนรับและขอบคุณ Dr. Ja-ok Ku (แถวหน้า ที่เจ็ดจากขวา) และ Dr. Read More.

สสวท. เพิ่มพูนความรู้นักวิชาการ จัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning

เขียนโดย iradmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและกิจกรรม

  นางสาวรวิวรรณ เทนอิสสระ (แถวยืนที่ 7 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และนักวิชาการ ให้การต้อนรับ Dr.Curtis Bonk (แถวยืนที่ 6 จากขวา) Read More.