ข่าวและกิจกรรม

  • The 12th Science Film Festival 2016

    The 12th Science Film Festival 2016 3 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2559 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Read More.

The 12th Science Film Festival 2016

เขียนโดย spais เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและกิจกรรม

The 12th Science Film Festival 2016 3 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2559 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Read More.

The 11th Science Film Festival 2015

เขียนโดย iradmin เมื่อ . หัวข้อ Student, ข่าวและกิจกรรม

The 11th Science Film Festival 2015 3 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2558 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย Read More.

ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ศรีลังกา ดูงานการใช้สื่อออนไลน์พัฒนาการเรียนการสอน

เขียนโดย iradmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและกิจกรรม

นางพรพรรณ ไวทยางกูร (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และคณะผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศศรีลังกาศึกษาดูงาน การใช้ e-textbook program และปัญหาการใช้งานของ Read More.